Pakiety incentive

PRO DUCT BBF jest firmą specjalizującą się w tworzeniu systemów zarządczych na potrzeby marketingu bezpośredniego i programów wsparcia sprzedaży. Wierzymy w lojalność i partnerskie relacje.

Dla firm, które chcą pogłębiać partnerskie relacje ze swoimi klientami i szerzej wychodzić naprzeciw ich potrzebom, przygotowaliśmy możliwość korzystania z pełniejszych platform wyjazdowych w oparciu o IncentiveApp. Przedstawiamy je w trzech pakietach: podstawowym , komunikacyjnym oraz konkursowym umożliwiających rozszerzenie udziału w całościowej realizacji projektu, w którym sam wyjazd jest jednym z elementów większej całości.

Dostępne pakiety

Pakiet
Podstawowy

Skontaktuj się

Pozwala na bezpośrednią rejestrację uczestników w formularzu on-line, przechowywanie oraz automatyczny transfer danych do aplikacji zgodnie z procedurami RODO.

Informacyjna strona www

Strona internetowa zawierająca wszystkie informacje dotyczące wyjazdu

Moduł rejestracyjny

Formularz online zbierający dane oraz dokumenty od uczestników wyjazdu

aplikacja incentive app

Narzędzie do zarządzania wyjazdami grupowymi

Pakiet
Komunikacyjny

Skontaktuj się

Odpowiada dodatkowo na potrzebę prowadzenia usystematyzowanej komunikacji marketingowej przed, w trakcie i po zakończeniu wyjazdu bez konieczności użycia zasobów własnych. Robimy to za Ciebie!

Informacyjna strona www

Strona internetowa zawierająca wszystkie informacje dotyczące wyjazdu

Moduł rejestracyjny

Formularz online zbierający dane oraz dokumenty od uczestników wyjazdu

aplikacja incentive app

Narzędzie do zarządzania wyjazdami grupowymi

Moduł komunikacyjny

Możesz podgrzać atmosferę wyprawy i zarządzać komunikacją z uczestnikami na długo przed samym wyjazdem korzystając z pomocy naszych grafików i copywrighter’ów. W cenie 5 motywująco-informacyjnych wiadomości wysyłanych do uczestników.

Pakiet
Konkursowy

Skontaktuj się

Zawiera dodatkowo możliwość stworzenie prostego mechanizmu konkursowego nastawionego na wyłonienie z większej grupy zdefiniowanych osób - grona przyszłych uczestników organizowanego wyjazdu.

dedykowana strona www

Strona internetowa zawierająca wszystkie informacje dotyczące konkursu i wyjazdu (indywidualny login i hasło)

Moduł rejestracyjny

Formularz online zbierający dane Uczestników konkursu oraz dane i dokumenty laureatów nagrody (wyjazd)

aplikacja incentive app

Narzędzie do zarządzania wyjazdami grupowymi

Moduł komunikacyjny

Możesz podgrzać atmosferę wyprawy i zarządzać komunikacją z uczestnikami na długo przed samym wyjazdem korzystając z pomocy naszych grafików i copywrighter’ów. W cenie 1 mc motywująco-informacyjna wiadomość wysyłana do uczestników (email, SMS).

rejestracja zakupów

Raport sprzedaży (upload wyników) lub rejestracja zakupów (faktury) przez Uczestników konkursu

ranking uczestników

Każdy Uczestnik konkursu widzi swoje miejsce w rankingu oraz informacje o ilości punktów brakujących do miejsca 1

raport końcowy

Wyniki łącznie (plik xlsx)

Chcesz dowiedzieć się więcej?